Σφάλμα
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

FaitakisGroup

Πρόληψη

Το FYES με την προηγμένη τεχνολογία που διαθέτει επιτηρεί διαρκώς τις συνθήκες του περιβάλλοντός του και αυτενεργεί προλαμβάνοντας, λειτουργώντας ουσιαστικά σαν οικιακός βοηθός.

Για παράδειγμα αν το σύστημα διαπιστώσει παρατεταμένη απουσία από την κουζίνα (καμία αίσθηση παρουσίας ή κίνησης, ανοίγματος ή κλεισίματος της πόρτας και των παραθύρων, καμία εντολή στα τοπικά πληκτρολόγια για διάστημα π.χ. μίας ώρας) και ταυτόχρονα ανιχνεύει ροή ρεύματος προς τις εστίες ή τον ηλεκτρικό φούρνο, θα αποστείλει ηχητικό και οπτικό μήνυμα σε όλα τα πληκτρολόγια της εγκατάστασης. Το μήνυμα θα ενημερώνει τους ενοίκους ότι η ηλεκτρική κουζίνα είναι σε λειτουργία ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται ακινησία για μεγάλο διάστημα. Μετά από αναμονή 3-5 λεπτών και εφ’ όσον το σύστημα συνεχίσει να διαπιστώνει κατάσταση ακινησίας στον χώρο της κουζίνας, θα διακόψει την ηλεκτρική παροχή των εστιών ή του φούρνου. Η παροχή θα αποκατασταθεί αυτόματα αμέσως και όποτε ανιχνευθεί ξανά ανθρώπινη δραστηριότητα.

Άλλο παράδειγμα: Η αναχώρηση από την κατοικία γίνεται κανονικά με την ανακοίνωση προς το FYES της πρόθεσης του ενοίκου (πίεση του πλήκτρου για την απουσία) που ενεργοποιεί τα διάφορα συστήματα προστασίας της κατοικίας, κατά περίπτωση. Η επιτήρηση της κατοικίας, μέσω των αισθητήρων, είναι διαρκής και κάθε έκτακτο συμβάν θα ανακοινώνεται στους ενοίκους με την αποστολή μηνυμάτων SMS ή email. Εν τούτοις υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα οι ένοικοι να αναχωρήσουν χωρίς να ενημερώσουν το σύστημα που μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα θα διαπιστώσει κατάσταση παρατεταμένης ακινησίας.
Τότε το FYES θα ανακοινώσει το γεγονός με οπτικό και ακουστικό μήνυμα στα επίτοιχα χειριστήρια και θα αποστείλει SMS σε όσους από τους καταχωρημένους αποδέκτες έχει ορισθεί να ενημερώνονται για την συγκεκριμένη περίπτωση. Ύστερα θα περιμένει για 15 λεπτά και εφ’ όσον λάβει οδηγίες μέσω μηνύματος SMS θα τις εκτελέσει και θα επιβεβαιώσει με την αποστολή νέου μηνύματος. Εάν δεν λάβει καμία απάντηση, τότε θα προχωρήσει σε ενέργειες πρώτου σταδίου, διακόπτοντας την λειτουργία των πιθανών επικίνδυνων ή ενεργοβόρων συσκευών. (Κουζίνα, φούρνος, ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, κλιματιστικά κ.α.) Κατόπιν θα αποστείλει νέο SMS για να ανακοινώσει την λήψη των μέτρων και θα αναμείνει για άλλα 15 λεπτά. Εάν εξακολουθήσει να μην λαμβάνει απάντηση, θα προχωρήσει σε ενέργειες δευτέρου σταδίου και θα θέσει την κατοικία σε κατάσταση απουσίας, κατεβάζοντας τα ρολά, κλείνοντας τον φωτισμό και τις υπόλοιπες ηλεκτρικές συσκευές και οπλίζοντας το σύστημα προστασίας από εισβολή.

Εναλλακτική εφαρμογή του παραπάνω παραδείγματος είναι η επιτήρηση ηλικιωμένων ατόμων, στην περίπτωση αυτή η ανίχνευση παρατεταμένης ακινησίας δηλώνει ότι το επιτηρούμενο άτομο δεν εμφανίζει δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι χρειάζεται βοήθεια.

Που βρισκόμαστε

Εθνικής Αντιστάσεως 20

72400 Νεάπολη Κρήτης

Ακολουθήστε μας

Powered by © Idea+ | FaitakisGroup 2013. All rights reserved.