Σφάλμα
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

FaitakisGroup

Αξιοπιστία

Όπως προαναφέρθηκε στο σύστημα FYES δεν υπάρχει κεντρική μονάδα ελέγχου. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα, η αρχιτεκτονική του FYES κατανέμει την υπολογιστική ισχύ του συστήματος σε πολλά περιφερειακά computer που βρίσκονται στις μονάδες μέσα στους ηλεκτρικούς πίνακες και στα επίτοιχα χειριστήρια. Αυτό σημαίνει ότι, αν μια από τις μονάδες τεθεί εκτός λειτουργίας, τότε μόνο το τμήμα της εγκατάστασης που της έχει ανατεθεί θα παύσει να λειτουργεί, ενώ τα υπόλοιπα μέρη της θα παραμείνουν ανεπηρέαστα.

Η κατάσταση αυτή μπορεί να παρομοιασθεί με συνάντηση στρογγυλής τράπεζας. Κάθε σύνεδρος / computer ανακοινώνει στο τραπέζι όλα τα ευρήματα των αισθητήρων που έχουν συνδεθεί επάνω του και ταυτόχρονα παρακολουθεί όλες τις ανακοινώσεις των άλλων συνέδρων προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, κατά περίπτωση. Εάν ένας από τους συνέδρους απουσιάσει τότε θα διακόψει την έκδοση ανακοινώσεων και τα καθήκοντα του δεν θα εκτελούνται μέχρι να αντικατασταθεί. Οι υπόλοιποι σύνεδροι θα συνεχίσουν τις εργασίες τους κανονικά.

Είναι φανερό ότι μια βλάβη στην κεντρική μονάδα ενός συστήματος ελέγχου μπορεί να αχρηστεύσει το σύστημα και να διακόψει όλες τις ελεγχόμενες λειτουργίες της εγκατάστασης. Αντιθέτως, στα συστήματα FYES, μια πιθανή βλάβη περιορίζει τις αντίστοιχες επιπτώσεις στο τμήμα της εγκατάστασης όπου συνέβη, αφήνοντας ανεπηρέαστες τις υπόλοιπες λειτουργίες.

Που βρισκόμαστε

Εθνικής Αντιστάσεως 20

72400 Νεάπολη Κρήτης

Ακολουθήστε μας

Powered by © Idea+ | FaitakisGroup 2013. All rights reserved.