Σφάλμα
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

FaitakisGroup

Εγκαθίσταται εύκολα;

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνεται με τον κλασικό τρόπο με δύο διαφορές:

1Προστίθεται ένα μόνο επιπλέον καλώδιο που διέρχεται από όλα τα επίτοιχα χειριστήρια και καταλήγει στον ηλεκτρικό πίνακα.

2Απλοποιείται δραματικά η καλωδίωση όλων των άλλων συστημάτων όπως συναγερμού, πυρανίχνευσης κ.α. Αυτό συμβαίνει διότι τα καλώδια των αισθητήρων συνδέονται στο πλησιέστερο χειριστήριο του FYES και δεν διατρέχουν όλους τους χώρους ώστε να φθάσουν σε κάποιο κέντρο διανύοντας μεγάλες διαδρομές.

Που βρισκόμαστε

Εθνικής Αντιστάσεως 20

72400 Νεάπολη Κρήτης

Ακολουθήστε μας

Powered by © Idea+ | FaitakisGroup 2013. All rights reserved.