Σφάλμα
  • Plugin mavikThumbnails needs library GD2

FaitakisGroup

Πώς λειτουργεί

Τα χειριστήρια στον τοίχο και οι μονάδες στον ηλεκτρικό πίνακα στην ουσία είναι μικρά computers, τα οποία λειτουργούν αυτόνομα.
Επικοινωνούν όμως μεταξύ τους και ανταλλάσουν πληροφορίες διαμέσου ενός καλωδίου που τα συνδέει όλα μαζί. Επίσης επάνω τους είναι συνδεδεμένα τα διάφορα αισθητήρια της γειτονικής τους περιοχής.
Έτσι το κάθε ένα γνωρίζει τι συμβαίνει στην γειτονιά του, όταν συμβεί οποιαδήποτε αλλαγή την κοινοποιεί και σε όλα τα υπόλοιπα.

Παράδειγμα

Ο αισθητήρας κίνησης που είναι συνδεδεμένος στο χειριστήριο του καθιστικού αντιλαμβάνεται κίνηση στο χώρο, τότε το χειριστήριο ανακοινώνει σε όλες τις μονάδες το συμβάν :
“Είμαι το χειριστήριο του καθιστικού και αντιλήφθηκα κίνηση”. Στη συνέχεια όλα τα χειριστήρια που πρέπει να αντιδράσουν στο συμβάν (της κίνησης) αντιδρούν ανάλογα. Έτσι στο συγκεκριμένο παράδειγμα που το χειριστήριο του καθιστικού αντιλήφθηκε κίνηση και την ανακοίνωσε, ένα άλλο χειριστήριο θα ανοίξει το φώς του σαλονιού, άλλο τον κλιματισμό και άλλο θα στείλει εντολή τηλεχειριστηρίου προς την TV για να την ανοίξει.
-Το χαρακτηριστικό είναι ότι δεν απαιτείται καμία κεντρική μονάδα για να συντονίζει όλες τις υπόλοιπες, όλες είναι ισοδύναμες και ανεξάρτητες αλλά επικοινωνούν μεταξύ τους.

Που βρισκόμαστε

Εθνικής Αντιστάσεως 20

72400 Νεάπολη Κρήτης

Ακολουθήστε μας

Powered by © Idea+ | FaitakisGroup 2013. All rights reserved.